Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Câu chuyện tên tù khổ sai
Con người khốn khổ, đa tài gian truân
Cuối đời trở lại thánh nhân
Văn hào nổi tiếng xa gần là ai?
(Là ai?)