Áo giáp khoát ở sau lưng,
Địu con trước bụng lừng khừng bước ngang

Áo giáp khoát ở sau lưng, Địu con trước bụng lừng khừng bước ngang