Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Hòn gì bằng đất nặn ra
Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày.
Khi ra má đỏ hây hây
Mình vuông chằn chặn đem xây cửa nhà.
(Là gì?)