Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Bà nào Hoàng hậu hai vua
Người đời dựng tượng thờ chung một đền?