Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đố ai vì nghĩa quên mình
Hoàng bào thay đổi, đánh lừa quân
Minh Hôm nay nhắc lại chuyện xưa
Hăm hai, hăm mốt, nắng mưa không nhòa?