Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Khi đen, khi trắng, khi vàng
Trắng vàng giong ruổi, đen sì rớt ngay?

Đố là gì?