Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Hằng năm mồng sáu tháng hai
Về thăm đền cũ thờ ngay hai Bà?