Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Tháng năm thành phố đỏ trời
Về thăm thành phố, thành nơi cảng này