Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai khởi nghĩa không thành
Lâm Thao tử tiết cho đành chí trai
Và ai lên đoạn đầu đài
Cho trời Yên Bái u hoài đau thương?
(Là ai?)