Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Quanh năm làm bạn với trời
Thân thì to lớn, mình kề hướng Tây?