Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Đố ai Yên Thế hùm thiêng
Phất cờ khởi nghĩa ở miền Lạng Giang
Khi mai phục, lúc trá hàng
Làm quân cướp nước hoang mang điên đầu?
(Là ai?)