Câu đố về thức ăn:

Bạn bè với cua
An cùng bánh ướt
Giòn, ngon đậm đà?