Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Diên Hựu, Nhất Trụ là tên
Chùa gì nằm giữa ao vuông Bích Trì?