Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Mặt mẹ ấm áp, hiền hòa 

 

Mặt cha nhăn nhó chẳng ma nào nhìn?

Đố là gì