Câu đố về động vật:

Đi thời đóng cửa, về nhà mở cửa
(Là con gì?)