Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Đi nằm, đứng nằm, ngồi nằm, nằm thì đứng.
(Là gì?)