Câu đố về các hiện tượng tự nhiên - vũ trụ - con người:

Chân gì ở tít tắp xa
Gọi là chân đấy, nhưng mà không chân,
Chân gì lại ở rất gần
Giúp em ngồi học bên bàn xinh xinh?
(Là những chân gì?)