Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo gì mây, nước chan hòa
Trước mặt là biển, sau ngàn núi non?