Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Đèo cao rồi lại núi cao
Muốn lên đến núi, vượt qua ba đèo?