Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào tên gọi đẹp thay
Chín con rồng nước giương vây vẫy vùng?