Câu đố về động vật:

Có bốn chân mà chẳng bước đi
Biết nhảy, biết ngồi, lúc thì biết bơi
Là con gì?