Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền xây trên một gò
Trước đền có đắp hai con voi quỳ?