Câu đố về các nhạc cụ:

Tấm thân này đã nhẹ nhàng
Sớm khuya tiếng nhạc tiếng đàn tiêu giao.
(Là đàn gì?)