Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Em đây được gọi là thư
Quản lý sách vở, đó đây trong ngoài?