Câu đố về đồ vật:

Trứng gà chạy nhảy lon ton
Trên bàn qua lại luôn luôn chẳng ngừng?