Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền thờ nằm giữa cánh đồng
Ba Tri, An Đức, tỉnh thành Bến Tre?