Câu đố về cây:

Rễ mọc trên không
Đầu đình em đứng?