Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền thờ một vị tướng quân
Công lao tích trữ kho lương năm nào
Đánh trận Như Nguyệt, Sông Cầu
Anh Linh ban lộc ban tài cho dân