Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Sinh ra em tên Đại La
Nơi nào rồng xuống em liền đổi tên?