Câu đố về đồ vật:

Vật gì che nắng che mưa
Khi đẩy thì tròn, khi kéo thì thon?