Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đến thăm đất đỏ miền Đông
Thăm muôn hoa nở, Lê-ki-ma chín vàng?