Câu đố vui dân gian số 5

Vừa bằng que diêm, khi chìm khi nổi?

Đố là con gì?