Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Nhớ người dựng Cổ Loa thành
Đền gì tưởng niệm tại vùng Đông Anh