Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đền gì nằm giữa Hồ Gươm
Bốn bề là nước, thập phương đi về?