Câu đố về động vật:

Con gì nhọn hoắt cái đuôi
Thấy bóng mèo rồi co cẳng chạy mau?
(Là con gì?)