Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Về thăm Nam Định, ngoại thành
Đền thờ mười bốn vua Trần nước ta?