Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Đến còn tên gọi “Ý Lan”
Do bà Thái hậu Linh Nhân dựng thành?