Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào băng tuyết quanh năm
Gió bão lại nhiều, nhưng ít dân cư?