Ai đi vào ai đi ra, dù cho lớn bé đều qua chỗ này, một khi hỏi biến, râu bay, hoá thành loài vật suốt ngày bò ngang?

Câu đố chữ gì:

Ai đi vào ai đi ra
Dù cho lớn bé đều qua chỗ này
Một khi hỏi biến, râu bay
Hoá thành loài vật suốt ngày bò ngang?

Đáp án: Chữ Cửa

Tên gọi là giấy, nhưng lại là hoa, đỏ, tím, trắng, ngà, rung rinh trong nắng, là hoa gì?

Câu đố tổng hợp:

Tên gọi là giấy
Nhưng lại là hoa
Đỏ, tím, trắng, ngà
Rung rinh trong nắng
Là hoa gì?

Đáp án: Hoa giấy

Cầu gì mang lạột nguyên âm, dáng như lưỡi hái, nông dân ưa dùng?

Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Cầu gì mang lạột nguyên âm
Dáng như lưỡi hái, nông dân ưa dùng?

Đáp án: Cầu chữ Y

Vừa bằng thằng bé lên ba, thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng.

Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa bằng thằng bé lên ba
Thắt lưng con cón chạy ra ngoài đồng.
(Là gì?)

Đáp án: Bó mạ

Đêm mưa trốn ở chốn nào, tạnh rồi mới thấy xôn xao đầy trời, là cái gì?

Câu đố tổng hợp:

Đêm mưa trốn ở chốn nào
Tạnh rồi mới thấy xôn xao đầy trời
Là cái gì?

Đáp án: Trời sao