Câu đố về thức ăn:

Quê tôi không phải xứ này
Thay cơm no bụng, người người chuộng tôi