Câu đố về cây:

Nào khi nắng sớm mưa chiều
Ôm lòng mà chịu những điều gian nan?