Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đêm mồng ba Tết năm nào
Quang Trung tiến đánh Hà Hồi, ở đâu?