Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Đêm đêm soi sáng tàu thuyền
Hải đăng cao nhất bao đời ở đâu?