Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Không phải là trời
Sao nhìn chẳng thấy?