Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

"Làm đĩ", "Kỹ nghệ lấy Tây"
"Lục xì" trọn kiếp "Cơm thầy cơm cô"
"Vỡ đê" làm trận lụt to
Ước mơ "Số đỏ" ấm no xa vời
Khắp nơi là "Cạm bẫy người"
Mong cơn "Giông tố" cho đời đổi thay.
(Là ai?)