Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về Hà Tĩnh thăm em
Thăm hồ Kẻ Gỗ, thăm em núi gì?