Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Hồ nào nổi tiếng miền Nam
Đông, Tây hai tuyến, nước tràn kênh mương?