Câu đố về chữ nghĩa và con số:

Để nguyên - có nghĩa là hai
Thêm huyền - trùng điệp trải dài trung du.
Thêm nặng - vinh dự tuổi thơ
Cùng dự sinh hoạt đón cờ thi đua.
(Là chữ gì?)