Câu đố về các loài động vật:

Con gì mũi thông đến chân
Dẻo dai khéo léo chẳng cần đến tay?