Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Chẳng vỗ cánh trắng bay xa 

Mà sao tên đặt cũng là loài chim?